Klinik for Fysioterapi

For lægeordineret fysioterapi yder den offentlige sygesikring tilskud ifølge overenskomst.

Priser pr. 1. oktober 2013:

                                   Patientandel               Sygesikringsandel            Honorar

1. Konsultation                 244,29                            158,17                    402,46

Normal behandling           162,86                            105,44                    268,30

Kort behandling               108,57                              70,30                    178,87

Opfølg. træning                 54,28                              35,14                     89,42

Medlemmer af "Danmark" får refunderet ca. halvdelen af deres udgifter til  fysioterapi.

Har man en sundhedsforsikring kan man i et vist omfang få dækket sine udgifter til fysioterapi - spørg dit forsikringsselskab.